15. 10. 201511:00

Projev vicepremiéra Bělobrádka na odborném semináři Czech is nano v Bruselu

Místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek vystoupil ve čtvrtek 15. října 2015 v Bruselu na odborném semináři Czech is nano. Cílem akce bylo představit potenciál České republiky v oblasti nanotechnologií včetně nanomedicíny, 3D nanotisku a nanostruktur pro uchovávání energie a bezpečnostní zařízení. Na semináři vystoupil také zástupce Evropské komise Christos Tokamanis, velvyslanec Jakub Dürr a další odborní řečníci z řad nanotechnologických firem a výzkumných ústavů.

Projev vicepremiéra

Dámy a pánové,

v prvé řadě mi dovolte vyjádřit poděkování za pozvání na tuto konferenci.

Jak známo, velké věci se rodí z malých počátků. U nanotechnologií to platí doslova. Ale platí to i pro spojení nanotechnologií s Českou republikou.

Technologie pouhým okem neviditelné se stávají srdcem mohutných zařízení, jež zajistí například pitnou vodu tisícům a milionům obyvatel planety. Česká republika, která je na planetě jen malou tečkou, země s omezenými nerostnými, lidskými i finančními zdroji, patří v dynamicky se rozvíjejícím oboru nanotechnologií ke globálním lídrům.

Z malých počátků, z malých částic a s nevelkými investicemi do původního základního výzkumu se rodí velké věci. Nanotechnologie jsou svým způsobem zhmotněním myšlenky. Výrobky, které díky nim dokážeme produkovat, mají skutečně vysoký podíl duchovní práce a vědeckých poznatků.

Toto je cesta k budoucnosti, po které musíme jít. Česká republika je a musí zůstat vysoce průmyslovou zemí. Je však nezbytně nutné, aby od materiálově a energeticky náročných výrob přešla k sofistikované hi-tech produkci, která nabídne vysokou přidanou hodnotu, a přitom ušetří zdroje. A přesně tyto požadavky nanotechnologie splňují.

V našich podmínkách jsou také nanotechnologie poměrně vzácným příkladem dobré spolupráce mezi výzkumem a průmyslem. Jsou oborem, v němž se rychle a ve velké míře vědecké poznatky dostávají do praxe a uplatňují se ve špičkových výrobcích, které jsou schopny konkurovat na globálních trzích. Věda se stává dobrým byznysem a byznys zpětně podporuje vědu. A tak by to mělo být.

Textilní výroba, chemický průmysl, ekologie, energetika, lékařství, farmacie – tam všude a v řadě dalších oborů se dnes v České republice uplatňují nanotechnologie. Myslím, že tu právem mohu říci: Česko je v nanotechnologiích světovou velmocí.

Význam spojení "nano" a "Czech" podtrhuje řada institucí: Příkladem může být Asociace nanotechnologického průmyslu. Český nanotechnologický klastr. Ústav pro nanotechnologie a pokročilé materiály při Technické univerzitě v Liberci. V oblasti nanotechnologií u nás působí řada inovativních firem a start-upů. A důraz, který vláda klade na nanotechnologie, dokládá i dlouhý výčet oborů, které můj úřad řadí mezi podporované výzkumné priority.

Dámy a pánové, na rozdíl od jiných zemí, jakými jsou třeba Německo, Izrael či USA – všechno státy s obrovským inovačním potenciálem – u nás donedávna chyběla centrální koordinace vědy a výzkumu. Nyní tento úřad budujeme, přičemž mojí prioritou je zlepšit spolupráci mezi výzkumníky a podnikateli. Jak jsem řekl, nanotechnologie jsou v tomto směru pozitivní výjimkou. I proto jsem dnes zde.

Druhým důvodem je, že chci rozhodně podpořit propagaci českých nanotechnologií, které si prorážejí cestu globálně. Myslím, že mohu proslásit, že jsme dobří. Vy jste dobří. Ale svět by se měl o českých úspěších dozvědět víc. A možná by se o nich měli více dozvědět i čeští spotřebitelé. Protože české nano výrobky jsou více než konkurenceschopné v soutěži s produkty velkých nadnárodních firem, jimž Češi často dávají přednost.

Dámy a pánové, na úplný závěr mi dovolte vyslovit přání. Doufám a věřím, že až si za pár let dejme tomu americký spotřebitel například rozsvítí žárovku, tak bude napájena domácím grafenovým superkondenzátorem, na němž bude značka "Made in Czech Republic".  Protože "Czech is nano".

Děkuji za Vaši pozornost!