Jednání Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky

15. 1. 201614:56

Záznamy z jednání v r. 2015

Zveřejněné záznamy obsahují přijatá usnesení a poměr hlasování. Plný záznam se zasílá pouze členům Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky.