Usnesení vlády týkající se Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

21. 1. 201611:49

Usnesení vlády ČR ze dne 13. ledna 2016 č. 9

k Rozboru financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2014

Vláda svým usnesením ze dne 13. ledna 2016 č. 9 vzala na vědomí Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2014. Materiál je ke stažení v sekci Dokumenty.