Seznam poradců Úřadu vlády ČR

27. 1. 201613:17

Období od 1. července 2015 do 31. prosince 2015

Seznam poradních orgánů, poradců, advokátů a advokátních kanceláří zveřejňovaný na základě Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 a Akčního plánu boje s korupcí na rok 2015 naleznete v příloze.