Aktuálně

4. 2. 201614:03

Premiér Sobotka: ČR letos poskytne na pomoc syrským uprchlíkům 170 milionů korun

Předseda vlády Bohuslav Sobotka se ve čtvrtek 4. února 2016 zúčastnil na pozvání premiéra Velké Británie Davida Camerona Mezinárodní dárcovské konference na podporu Sýrie a regionu v Londýně. Cílem konference je získat finanční prostředky na humanitární pomoc syrským uprchlíkům, která bude poskytnuta v průběhu roku 2016 jednotlivými státy mezinárodního společenství bilaterálně i prostřednictvím mezinárodních organizací.

„Česká republika je v pomoci Syřanům, kteří byli vyhnáni ze svých domovů občanskou válkou a násilnostmi teroristické organizace ISIL, velice aktivní. Na londýnskou konferenci jsem přijel s příslibem pomoci ve výši 170 milionů korun pro letošní rok. Úsilí o zlepšování podmínek uprchlíků v Sýrii a regionu je projevem solidarity s lidmi v nouzi, ale také praktickým krokem, jehož cílem je zmírňovat uprchlickou vlnu do Evropy,“ uvedl premiér Bohuslav Sobotka.

V souvislosti s konfliktem v Sýrii poskytuje Česká republika pomoc jak uvnitř země, tak v sousedních státech, kde nalezly útočiště miliony Syřanů. V uplynulých letech ČR např. poskytla prostředky na elektrifikaci uprchlického tábora v jordánském Zátarí, podporu škol přijímajících syrské uprchlíky v Libanonu či potravinovou pomoc v zemích regionu prostřednictvím Světového potravinového programu.

„Zvláštní pozornost věnujeme zdravotní péči a vzdělávání. Mladí Syřané v důsledku občanské války ztratili několik let svého života a možnost vzdělávat se. Přitom právě na nich bude záležet budoucnost Sýrie a úspěch rekonstrukce země. Česká republika proto zahájila program Nové elity pro Sýrii, díky němuž mohou v naší zemi vystudovat vysokou školu mladí syrští uprchlíci z Jordánska, kteří z důvodu válečného konfliktu nemohli dokončit studia ve své vlasti. Program chceme rozšířit i na další země,“ řekl premiér Bohuslav Sobotka ve svém projevu.

Vláda České republiky také vytvořila speciální program na podporu států, které nesou v této souvislosti s přílivem uprchlíků mimořádnou míru zátěže. Z programu byly např. uvolněny prostředky na rozvoj uprchlické infrastruktury v Jordánsku a Turecku.

„Aktivně se podílíme i na pomoci poskytované celou Evropskou unií. Česká republika přispěla v letech 2015 a 2016 5 milionů eur do Svěřeneckého fondu EU pro Sýrii (MADAD) a stala se tak jedním z jeho největších přispěvatelů,“ uvedl premiér Bohuslav Sobotka.

Konference v Londýně byla v pořadí již čtvrtou dárcovskou konferencí pro Sýrii, předchozí tři se uskutečnily v letech 2013–2015 v Kuvajtu. Hostiteli konference jsou předseda vlády Velké Británie a generální tajemník Organizace spojených národů spolu s emírem Kuvajtu, spolkovou kancléřkou Německa a předsedkyní vlády Norska.

Příslib pomoci v roce 2016

Druh pomoci Částka (Kč) Zahrnuje
Dovnitř Sýrie 16.000.000 Dotační projekty humanitární pomoci (v rámci probíhající humanitární výzvy z rozpočtu MZV)
Malé lokální projekty (z rozpočtu MZV)
ICRC – zvažuje se (z rozp. MZV)
Regionální pomoc 86.000.000  
z toho: Jordánsko 70.000.000 Humanitární pomoc z rozpočtu MZV
Program MEDEVAC (v gesci
a z rozpočtu MV)
Program na pomoc zemím postiženým migrační krizí (v gesci a z rozpočtu MV)
Malé lokální projekty (z rozpočtu MZV)
Program „Nové elity pro Sýrii“
(z rozpočtu MZV a MŠMT)
z toho: Libanon 6.000.000 Humanitární pomoc (z rozpočtu MZV)
Malé lokální projekty (z rozpočtu MZV)
Eventuálně program „Nové elity pro Sýrii“ (z rozpočtu MZV a MŠMT)
z toho: Turecko 10.000.000 Program na pomoc zemím postiženým migrační krizí (v gesci a z rozpočtu MV)
Neurčená pomoc 68.000.000 Příspěvek do Svěřeneckého fondu pro Sýrii MADAD (schváleno usn. vlády dne 2.11.2015, hrazeno prostřednictvím rozpočtu MZV)
CELKEM 170.000.000