Archiv zpráv minulých vlád

8. 2. 201616:03

Ministr Dienstbier vítá rozhodnutí vlády přistoupit k Istanbulské úmluvě

Vláda na svém dnešním jednání vyslovila souhlas s podpisem Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí (tzv. Istanbulské úmluvy). Česká republika dosud patřila ke zbývajícím osmi zemím Rady Evropy, které Istanbulskou úmluvu nepodepsaly. Ratifikace úmluvy by měla proběhnout do poloviny roku 2018.

Materiál sice dnes do vlády předkládal ministr spravedlnosti, ale tématika rovných šancí žen a mužů patří do gesce ministra Dienstbiera, který tuto úmluvu podporoval a vedl v souvislosti s jejím přijetím Českou republikou řadu jednání. Dnes proto jednoznačně rozhodnutí vlády přistoupit k Istanbulské úmluvě přivítal.

Istanbulskou úmluvu považuji za významný mezinárodní standard v oblasti ochrany obětí domácího násilí, který může pomoci zlepšit úroveň ochrany před domácím násilím v České republice. Dle mezinárodních i českých výzkumů zažívá domácí násilí každá třetí žena. Každý rok se u nás dle odhadů odehraje až 6 000 znásilnění, přičemž pomoc vyhledá jen desetina obětí. Podpis a ratifikaci úmluvy proto dlouhodobě podporuji a jsem velmi rád, že s podpisem dnes vyslovila vláda souhlas. V listopadu loňského roku jsem se připojil ke kampani v rámci Mezinárodního dne proti násilí na ženách a ke kampani Bílá stužka, která motivuje muže, aby se násilí na ženách postavili. Připojil jsem se také k výzvě Amnesty International směřující právě k rychlému podpisu a ratifikaci Istanbulské úmluvy,“ uvedl ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier.

Ministr Dienstbier podpořil celosvětovou kampaň za ukončení násilí na ženách #ZaIstanbul

Istanbulská úmluva představuje mezinárodněprávní rámec pro prevenci domácího násilí a dalších forem genderově podmíněného násilí jako je znásilnění, sexuální obtěžování či nebezpečné pronásledování. Úmluva by měla také přispět ke zlepšení standardu ochrany obětí tohoto násilí, z nichž většinu tvoří ženy. Úmluva se ale vztahuje jak na ženy, tak i na muže jakožto oběti domácího či partnerského násilí.