Aktuálně

18. 2. 20169:10

24 měsíců vlády Bohuslava Sobotky: 29. 1. 2014 – 29. 1. 2016

Dva roky vlády

 

12 splněných priorit vlády

V prvních dvou letech se vládě podařilo prosadit řadu zásadních priorit, které pomáhají jak ekonomice, tak především občanům.

 1. Rozpočet
  Vládě se daří snižovat schodek státního rozpočtu. V roce 2015 deficit o 15 miliard korun. Ve srovnání se schváleným rozpočtem je nižší dokonce o 37,2 miliardy korun. Pro rok 2016 jsou navrženy příjmy ve výši 1 180,9 miliard korun a výdaje ve výši 1 250,9 miliard korun. Deficit státního rozpočtu je stanoven ve výši 70 miliard korun. Plnění vládních priorit počítá například i se zvýšením platů státních zaměstnanců či valorizací penzí.
   
 2. Nové investice
  Získávání investic a tvorba nových pracovních míst je od začátku prioritou koaliční vlády. Mezi přijatá opatření na podporu investic patří například zákon o investičních pobídkách, novela zákona snižující platby za vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu či zavedení výjimky z plateb odvodů pro dopravní a průmyslové stavby v průmyslových zónách. Česká ekonomika rostla v roce 2015 o více než 4 procenta, což je nejrychleji od roku 2007. V rámci Evropské unie jde o druhý až třetí nejlepší výsledek, pokud jde o rychlost hospodářského růstu.
   
 3. Čerpání EU fondů
  Díky opatřením, která vláda B. Sobotky přijala, se podařilo výrazně zrychlit čerpání evropských fondů. Jen v loňském roce vyčerpala Česká republika téměř pětinu z celkové částky, kterou měla v období 2007–2013 k dispozici. Zároveň se podařilo schválit všechny operační programy pro období 2014–2020 a byly vypsány první výzvy.
   
 4. Valorizace penzí
  Vláda už v prvním roce svého působení schválila novelu zákona o důchodovém pojištění, kterou napravila nezákonný stav, kdy se valorizace důchodů zastavila. Seniorům se od 1. ledna 2015 navýšily důchody v průměru o 250 korun měsíčně. Od začátku roku 2016 o 40 korun, s  mimořádným příspěvkem ve výši 1 200 korun.
   
 5. Porodné
  Rodičům vláda navrátila porodné na druhého potomka, a to ve výši 10 tisíc korun. Zároveň na příspěvek dosáhne větší okruh rodin s dětmi. Vzrostl počet rodin, které získají nárok i na porodné na první dítě.
   
 6. Zrušení zdravotnických poplatků a prosazení nižší daně na knihy, léky a dětskou výživu
  Vláda dlouhodobě usiluje o zlepšení životní úrovně rodin i seniorů. Zrušila proto například poplatky ve zdravotnictví za recept a za návštěvu lékaře s výjimkou pohotovostí. Prosadila také novelu zákona o dani z přidané hodnoty, která zavedla sníženou desetiprocentní daň na léky, knihy a nenahraditelnou dětskou výživu.
   
 7. Zvýšení minimální mzdy
  Od začátku ledna 2015 vláda navýšila úroveň minimální mzdy z 8 500 korun na 9 200 korun. O 700 korun se také zvýšila od začátku roku 2016. Úroveň minimální mzdy má za úkol mimo jiné motivovat nezaměstnané k hledání zaměstnání, protože výše základních sociálních dávek (např. existenčního minima) se nezvýšila.
   
 8. Státní energetická koncepce
  Vláda schválila aktualizaci Státní energetické koncepce, jeden z nejdůležitějších dokumentů pro rozvoj energetiky i energetickou bezpečnost České republiky. Rozhodla tím také o dalším osudu těžby hnědého uhlí na Ústecku a poprvé od roku 1991 změnila takzvané těžební limity.
   
 9. Zachování zelené nafty
  Koalice vrátila zelenou naftu na stejnou úroveň jako v roce 2013, a to prostřednictvím novely zákona o spotřební dani. Zemědělcům tak je znovu vracena část spotřební daně z minerálních olejů, což je systém, který platí ve většině zemí Evropské unie.
   
 10. Nová pracovní místa     
  V loňském roce se meziročně navýšil počet volných pracovních míst o více než 80 tisíc. Spolu s Německem patří Česká republika mezi dvě země s nejnižší nezaměstnaností v EU. V listopadu loňského roku dosahovala nezaměstnanost 4,6 procent.
   
 11. Zvýšení platů zaměstnanců ve veřejném sektoru
  Platy státních zaměstnanců, tedy například úředníků, učitelů, policistů a hasičů, vzrostly za období této vlády už dvakrát, a to v listopadu 2014 o 3,5 procenta a v listopadu 2015 o 3 procenta. Zdravotníkům se navýšily platy vždy od ledna 2014, resp. 2015, a to o 5 procent. Změna zohledňuje aktuální i očekávaný ekonomický vývoj a napravuje dřívější stagnaci platů.
   
 12. Schválení zákona o státní službě
  Prosazení služebního zákona bylo jedním z hlavních závazků vlády B. Sobotky. Napravila tím více než dvacetiletý ústavní deficit. Zákon má především stabilizovat státní správu a zajistit její transparentní a efektivní fungování. Zároveň je významným protikorupčním opatřením.

Dva roky premiéra Bohuslava Sobotky v číslech

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka.

 


12 priorit pro rok 2016 – hlavní úkoly vlády

 1. Udržení vysokého tempa hospodářského růstu a vytváření nových pracovních míst
  Vláda chce pokračovat v získávání přímých zahraničních investic, zlepšit dopravní a digitální infrastrukturu, snížit administrativní zátěž podnikání a investovat do kvalitního vzdělávání.
   
 2. Pomoc znevýhodněným regionům
  Pro vládu je prioritou rovnoměrný rozvoj, proto bude věnovat speciální pozornost krajům, které mají systémové znevýhodnění. V roce 2016 chce vytvořit strategii pro Ústecký, Karlovarský a Moravskoslezský kraj, díky které se v těchto regionech zlepší situace na trhu práce i podmínky pro život obecně.
   
 3. Zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2017 alespoň na 11 tisíc hrubého
  ČR má pátou nejnižší minimální mzdu v EU. Za poslední dva roky se ji vládě podařilo zvýšit o 1 400 korun. Vládní program ale počítá s tím, že by se do konce volebního období měla přiblížit 40 % průměrné mzdy.
   
 4. Přijetí zákona o prokazování původu majetku
  Zákon o prokazování původu majetku je důležitým opatřením boje proti daňovým únikům. Návrh upravuje stávající mechanismy daňového práva tak, aby bylo možné odhalit nepřiznané nebo zatajené příjmy daňových poplatníků a následně je zdanit. Zákon už několik měsíců čeká na schválení ve Sněmovně, schvalovací proces je nutno urychlit, tak aby začal platit od začátku roku 2017.
   
 5. Vyřešení problému s EIA na dopravní stavby
  V minulých letech byla hrozivým způsobem zanedbána výstavba klíčové silniční a železniční infrastruktury. Vláda se to intenzivně snaží změnit. Odblokovala evropské peníze na dopravní stavby tím, že se podařilo přijmout několik let odkládanou novelu zákona o posuzování vlivu na životní prostředí. Teď je nutné dohodnout s Evropskou komisí uplatňování pravidel novely na již připravené klíčové dopravní stavby. Je to jedna z hlavních priorit vlády na rok 2016.
   
 6. Schválení zákona o elektronické evidenci tržeb v Parlamentu
  Elektronická evidence tržeb by měla zajistit zlepšení výběru daní, zefektivnění finanční správy, odstranění nerovných podmínek v konkurenčním boji a omezení administrativy spojené s daňovými kontrolami. Vládní koalice musí překonat obstrukce opozice, která se boji proti únikům brání.
   
 7. Nový systém valorizace penzí, zvyšující manévrovací prostor vlády ve prospěch seniorů
  Vláda by měla brzy předložit návrh zákona, který jí umožní zvyšovat penze nad rámec vývoje inflace a 1/3 růstu mezd tak, že je bude moci svým rozhodnutím zvýšit až o 1,7 %. Vyloučí se tak systémové opakování letošní extrémně nízké valorizace, která musí být kompenzována výplatou jednorázového příspěvku 1 200 korun v únoru letošního roku.
   
 8. Masivní rozjezd čerpání evropských fondů
  V červnu 2015 vláda uzavřela proces úspěšného schválení všech nových českých operačních programů. V novém programovém období 2014–2020 má ČR z fondů EU k dispozici zhruba 664 miliard korun. Na konci roku 2015 byly vyhlášeny první výzvy, rok 2016 musí být rokem intenzivního rozjezdu čerpání. Evropské peníze podpoří rozvoj regionů, hospodářský růst i nová pracovní místa.
   
 9. Schválení zákona o plošném zákazu kouření v restauracích
  Zákon už prošel prvým čtením v Poslanecké sněmovně. Chceme, aby začal platit od roku 2017. Ochrání nejen návštěvníky restaurací, ale také personál, který v nich pracuje.
   
 10. Předčasné odchody do důchodu pro horníky z hlubinných dolů
  O rozšíření počtu horníků, kteří budou moci odejít o pět let dříve do důchodu, už vláda rozhodla. Zákon čeká na první čtení ve Sněmovně. Práce horníků patří k nejnáročnějším profesím a tito lidé se často potýkají se zdravotními následky.
   
 11. Boj se suchem
  Vláda se jako první začala aktivně zabývat riziky, které pro Českou republiku představuje stále častější sucho. Dopadá na zemědělství, životní prostředí, ale v důsledku většího ohrožení požáry také na bezpečnost obyvatel. V roce 2016 proto vláda připraví strategii, jak s těmito riziky bojovat, včetně konkrétních úkolů pro jednotlivé ministry.
   
 12. Zvýšení příspěvku na péči o 10 % od 1.8.2016
  Zákon už vláda předložila do Sněmovny. Jde o pomoc zejména pro ty, kteří se ve své složité zdravotní situaci neobejdou bez pomoci a péče. Pomůže rodinám, které se starají o zdravotně postižené děti, těžce zdravotně handicapovaným i řadě nemocných seniorů. Příspěvek nebyl valorizován 8 let.

 

Další priority vlády pro rok 2016

 

24 měsíců vlády B. Sobotky v obrazech

VYSLOVENÍ DŮVĚRY

18. února 2014: Poslanecká sněmovna vyslovila důvěru nové koaliční vládě.
18. února 2014: Poslanecká sněmovna vyslovila důvěru nové koaliční vládě.

ČESKO-SLOVENSKÉ VZTAHY

12. května 2015: Česká a slovenská vláda se sešly na společném jednání ve Valticích.
12. května 2015: Česká a slovenská vláda se sešly na společném jednání ve Valticích.

DAŘÍ SE ZÍSKÁVAT NOVÉ INVESTICE

29. července 2014: Premiér Sobotka a prezident společnosti Hyundai Mobis Myung Chul Chung podepsali smlouvu o investici Hyundai Mobis v ČR.
29. července 2014: Premiér Sobotka a prezident společnosti Hyundai Mobis Myung Chul Chung podepsali smlouvu o investici Hyundai Mobis v ČR.

PREMIÉR VE SPOJENÝCH STÁTECH AMERICKÝCH

28. září 2015: Premiér Sobotka vystoupil v rámci své pracovní cesty do USA na Summitu k mírovým operacím OSN v New Yorku.
28. září 2015: Premiér Sobotka vystoupil v rámci své pracovní cesty do USA na Summitu k mírovým operacím OSN v New Yorku.

PREMIÉR PROVĚŘIL ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI V SOUVISLOSTI S MIGRAČNÍ VLNOU

6. září 2015: Spolu s ministrem vnitra Chovancem navštívil premiér Sobotka policejní hlídku na kontrolním stanovišti na dálnici D2.
6. září 2015: Spolu s ministrem vnitra Chovancem navštívil premiér Sobotka policejní hlídku na kontrolním stanovišti na dálnici D2.

UCTĚNÍ PAMÁTKY OBĚTÍ HOLOCAUSTU

27. ledna 2015: V polské Osvětimi uctil premiér Sobotka a další členové vlády památku obětí holocaustu.
27. ledna 2015: V polské Osvětimi uctil premiér Sobotka a další členové vlády památku obětí holocaustu.

VLÁDA JEDNALA V KRAJÍCH

19. října 2015: Kabinet Bohuslava Sobotky vyjel na výjezdní zasedání do Ústí nad Labem.
19. října 2015: Kabinet Bohuslava Sobotky vyjel na výjezdní zasedání do Ústí nad Labem.

PREMIÉR NAVŠTÍVIL JORDÁNSKO

24. října 2015: Na návštěvě Jordánska se premiér Sobotka setkal mimo jiné s předsedou vlády Abdalláhem Ensúrem.
24. října 2015: Na návštěvě Jordánska se premiér Sobotka setkal mimo jiné s předsedou vlády Abdalláhem Ensúrem.

JEDNÁNÍ S VÝCHODNÍMI PARTNERY

26. listopadu 2015: Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka jednal během své návštěvy Číny s prezidentem ČLR Si Ťin-pchingem.
26. listopadu 2015: Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka jednal během své návštěvy Číny s prezidentem ČLR Si Ťin-pchingem.

PŘEDSEDNICTVÍ VISEGRÁDSKÉ SKUPINĚ

3. prosince 2015: V Praze se na summitu sešli předsedové vlád Visegrádské skupiny. Hostem byla prezidentka Korejské republiky Pak Kun-hje.
3. prosince 2015: V Praze se na summitu sešli předsedové vlád Visegrádské skupiny. Hostem byla prezidentka Korejské republiky Pak Kun-hje.

VÝZNAMNÉ NÁVŠTĚVY V PRAZE

22. ledna 2016: Na pozvání premiéra Sobotky přijel do Prahy britský premiér David Cameron.
22. ledna 2016: Na pozvání premiéra Sobotky přijel do Prahy britský premiér David Cameron.