Zápisy ze schůzí

19. 2. 201611:36

2. února 2016

Zápis z jednání Výboru pro legislativu a financování RVNNO ze dne 2. února 2016.