Zápisy ze zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

18. 5. 201613:52

12. května 2016

Zápis ze zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace dne 12. května 2016