Aktuality

8. 6. 201615:05

Komentář ke Čtvrtému stanovisku Poradního výboru Rámcové úmluvy o ochraně národnostních menšin Rady Evropy ohledně České republiky ACFC/OP/IV(2015)004

Projednán vlády na její 22. schůzi dne 8. června 2016, jako 34. bod jednání. Vláda k němu přijala usnesení č. 519.