Dokumenty Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

17. 6. 201610:45

Výroční zpráva 2015

Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro nestátní neziskové organizace v roce 2015 byla vládě předložena pro informaci na její schůzi dne 8. června 2016.