Smlouvy

24. 6. 201614:24

Smlouva o dílo-vypracování studie

161110

Zpracování komplexních podkladů pro studii proveditelnosti záměru na vytvoření národního regulačního úřadu ve smyslu úkolu č. 10 usnesení vlády ČR č. 86/2015.