Aktuálně

24. 6. 201617:13

Premiér Sobotka: Vláda ČR podpoří Komenského školu ve Vídni další dotací, tentokrát 1,1 milionu korun ročně pro léta 2016–2018

Premiér Bohuslav Sobotka navštívil v pátek 24. června 2016 v rámci své oficiální návštěvy Rakouské republiky Komenského školu ve Vídni. Setkal se zde s vedením Spolku Komenského a Menšinovou radou Čechů a Slováků v Rakousku. Vláda ČR školu kontinuálně podporuje, tento týden schválila uvolnění dalších finančních prostředků na provoz a modernizaci školy. Jednalo se již o druhou návštěvu premiéra Sobotky v tomto školním zařízení, naposledy navštívil předseda vlády Komenského školu v červnu 2014.

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka během pátečního programu navštívil Komenského školu, díky které mají čeští krajané možnost absolvovat dvojjazyčné česko-rakouské vzdělání od mateřské školy až po gymnázium. V roce 2014 vládní kabinet rozhodl o finanční podpoře ve výši 2 mil. Kč, čímž vláda ČR poskytla finanční příspěvek poprvé od r. 1998, kdy prošla škola generální rekonstrukcí. Díky peněžnímu daru vlády ČR se v uplynulých dvou letech podařilo stabilizovat finance školy.

V tomto týdnu schválila vláda další finanční příspěvek ve výši 1,1 mil. Kč ročně na léta 2016–2018, který by měl být využit na dokončení rekonstrukce školní tělocvičny. Stejnou částku poskytlo rakouské ministerstvo školství. Prostředky pomáhají Komenského škole ve Vídni v jejím provozu a modernizaci.

„Mám radost, že jsem dnes mohl znovu navštívit Komenského školu, která je již od 80. let 19. století nositelem tradice českého školství v Rakousku. Díky Komenského škole mají naši krajané možnost neztratit prostřednictvím výuky, která zčásti probíhá v českém jazyce, kontakt se svou mateřštinou, rodnou zemí či zemí svých předků. Těší mě, že zájem rodičů a žáků o Komenského školu se rok od roku zvyšuje. Je to dokladem toho, že česká národnost, původ či mateřský jazyk je pro naše krajany žijící v Rakousku důležitou součástí jejich identity. Česká republika proto Komenského školu aktivně podporuje. Jsem rád, že se v posledních dvou letech, i díky podpoře vlády ČR, podařilo stabilizovat finance školy a nastavit udržitelný model jejího chodu. Vážíme si také podpory, kterou Komenského škole poskytuje rakouská spolková vláda a spolková země Vídeň. Velmi pozitivně hodnotím také vzájemnou spolupráci a podporu Komenského školy a Rakouského gymnázia v Praze,“ uvedl premiér Sobotka.

Dotace a příspěvky na chod Komenského školy ze strany ČR:

1997–1998    15 milionů Kč z programu zahraniční rozvojové pomoci vlády ČR na roky 1997 a 1998 na rekonstrukci budov

2011             40 tisíc EUR z rozpočtu Jihomoravského kraje na rekonstrukci budovy reálného gymnázia

2012             vybavení učebnicemi a výukovými materiály pro předměty vyučované v češtině ve výši 70 tisíc Kč z rozpočtu MŠMT

2014            peněžní dar vlády ČR ve výši 2 miliony Kč na rozvoj školy

2015–2017    peněžní dar vlády ČR ve výši 300 tisíc Kč ročně na výchovně-vzdělávací činnosti

2015                      1 milion Kč z rozpočtu Jihomoravského kraje

2016–2018    peněžní dar ve výši 40 tis. EUR (1 086 400,-Kč) ročně na rekonstrukci tělocvičny