Usnesení vlády týkající se Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

8. 7. 201610:34

Usnesení vlády ČR ze dne 27. června 2016 č. 593

o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2017

Vláda svým usnesením ze dne 27. června 2016 č. 593 schválila Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2017.

Uvedeným usnesením vláda také vzala na vědomí Informaci o dodržování termínů pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým organizacím na rok 2016.