Dokumenty

26. 7. 201615:50

Akční plán pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích na léta 2016 - 2018

Akční plán pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích na léta 2016 - 2018 schválen usnesením vlády ČR ze dne 11. července 2016 č. 632