Smlouvy

28. 7. 201615:00

Smlouva o dílo- zpracování analýzy

161120

Analýza možností zapojení tělesně postižených osob do vědecko-výzkumného prostoru v ČR