Archiv zpráv minulých vlád

5. 9. 201616:06

Ministr Dienstbier k budoucnosti tábora v Letech a rozpočtu na práci v sociálně vyloučených lokalitách

Vláda na dnešním jednání zrušila stupeň utajení "Vyhrazené" u svého usnesení ze dne 21. března 2016 č. 260/V týkajícího se budoucnosti řešení situace romského tábora v Letech u Písku. O toto zrušení požádal ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier, protože podle něj pominuly důvody nadále utajovat toto usnesení. Vláda žádosti vyhověla a od této chvíle je tedy poprvé možné o celé záležitosti hovořit veřejně.

V únoru 2015 ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier předložil vládě Strategii romské integrace na léta 2015–2020. Tento strategický dokument formuluje jako úkol přijmout opatření, která povedou k ukončení provozu velkovýkrmny prasat v bezprostřední blízkosti pietního místa v Letech u Písku.

Na základě tohoto strategického materiálu ministr Dienstbier a jeho zástupci opakovaně jednali s vedením firmy AGPI, a. s., tedy majitelem zmíněné velkovýkrmny. Jednání se účastní i pan ministr Herman a o jejich průběhu je informována vláda.

Od ledna 2015 až do srpna letošního roku proběhlo pět jednání obou ministrů a jejich náměstkyň se zástupci firmy AGPI, a.s. Ministr Dienstbier se sešel k tomu tématu se zástupci mezinárodních organizací, zahájena byla i jednání s příslušnými úřady o technických záležitostech souvisejících s ukončením provozu velkovýkrmny prasat.

Jednání o budoucnosti letského areálu jsou citlivá – jak ze strany pozůstalých po obětech, pro které je stávající situace urážlivá, tak ale pro majitele, kteří mají oprávněné ekonomické zájmy spojené s živočišnou výrobou v místě.

I proto platí, že o průběhu jednání s vedením firmy AGPI, a. s. je na místě informovat ve chvíli, kdy nějaká taková dohoda bude existovat. Všechny polovičaté nebo nepřesné informace z jednání, která čas od času zveřejňují média nebo někteří vládní kolegové ministra Dienstbiera, případnému úspěchu jednání mohou pouze uškodit.

Cílem vlády je mít v Letech pietní místo v podobě, která bude důstojná. To ministr Dienstbier opakovaně říkal a zdůraznil to i při letošním pietním aktu v Kulturním památníku Lety.

Pan Babiš oznámil, že tento týden do Let poprvé v životě pojede. Ministr Dienstbier bude jeho návštěvu sledovat s nadějí, že zážitek pietního místa a vzpomínka na oběti letského tábora ho naplní pokorou. A že přestane zneužívat latentní rasismus části veřejnosti k populistickým výzvám k rychlým řešením problémů, ve kterých se neorientuje.

Pokud se pan Babiš nyní diví, proč stát nemá více asistentů, kteří by pracovali s romskou mládeží, měl by přestat blokovat schválení rozpočtu na prevenci sociálního vyloučení, terénní práce a práce v sociálně vyloučených lokalitách. Jen na těchto třech položkách se pan Babiš zdráhá přidat v rozpočtu Úřadu vlády 9,9 milionu korun, které by mohly pomoci v řadě míst, která nikdy nenavštívil a ani nenavštíví.

Andrej Babiš si rád přivlastňuje cizí práci. V případě tábora v Letech si přivlastnil mou práci,“ říká k tomu ministr Dienstbier.

Záznam tiskové konferece min. Dienstbiera:
https://www.facebook.com/dienstbier.jiri/videos/10154443603257270/

TK ministra Dienstbiera k budoucnosti tábora v Letech u Písku

 

Vývoj jednání o řešení budoucnosti tábora v Letech:

8. ledna 2015 – první jednání iniciované ministrem Jiřím Dienstbierem se zástupci společnosti AGPI za účasti ministra Daniela Hermana.

26. února 2015 – vláda schválila Strategii romské integrace na léta 2015–2020, do které ministr navrhl úkol pro úřad svůj i úřad ministra Hermana přijmout opatření vedoucí k ukončení provozu velkovýkrmny prasat v blízkosti pietního místa v Letech u Písku

21. března 2016 – materiál o budoucnosti tábora v Letech projednala vláda ve vyhrazeném  režimu

listopad 2015 – srpen 2016 -  proběhlo celkem pět jednání ministra Dienstbiera, jeho náměstkyně Martiny Štěpánkové a ministra Daniela Hermana se zástupci společnosti AGPI

únor 2015 – červen 2016 – ministr Jiří Dienstbier jednal o této záležitosti se zástupci mezinárodních organizací (IHRA, OSCE)

červen 2016 – srpen 2016 – začala probíhat konkrétní jednání náměstkyně ministra Dienstbiera pro řízení Sekce lidských práv a zástupci Sekce, náměstkyně ministra kultury s příslušnými úřady o technických otázkách.