Aktuálně

15. 9. 201614:37

Premiér se zúčastní neformálního summitu v Bratislavě o reformě EU

Předseda vlády Bohuslav Sobotka bude zítra jednat s ostatními lídry členských států o budoucnosti EU v rámci neformálního summitu v Bratislavě. Vrcholné jednání se uskuteční ve formátu 27 členských států.

Hlavy států a předsedové vlád 27 členských zemí EU budou zítra hovořit o reformě Evropské unie a pokračování evropské spolupráce bez Velké Británie, jejíž občané se v červnu vyslovili pro odchod z EU.

Pro Českou republiku je důležité, aby diskuse o dalším směřování byla založena na důvěře, a to jak mezi členskými státy, tak na důvěře občanů v celý integrační projekt. Naše spolupráce se musí soustředit na společná témata, nikoliv na prohlubování příkopů mezi jednotlivými zeměmi,“ uvedl před začátkem summitu premiér Bohuslav Sobotka. O těchto tématech premiér mluvil také během včerejšího telefonátu se stálým předsedou Evropské rady Donaldem Tuskem.

Česká vláda bude v diskusi o budoucnosti EU prosazovat dvě klíčová témata. Zaprvé prosperitu a ekonomickou spolupráci a zadruhé bezpečnost, a to její vnitřní i vnější aspekt. Prioritu představuje vnitřní bezpečnost a boj proti terorismu, včetně zajištění plné kontroly vnějších hranic, funkčního Schengenského systému a spolupráce policejních sborů a tajných služeb i finančních a celních orgánů. Česká vláda bude prosazovat prohlubování spolupráce v obranné politice s výhledem na vybudování evropské armády.

Kromě bezpečnosti je klíčovým aspektem diskuse ekonomická prosperita a znovunastartování konvergence. EU má k dispozici řadu nástrojů na podporu konvergence a hospodářského růstu: vnitřní trh, volný pohyb, podporu investic, obchod a další a musí jich efektivně využít.

Summit v Bratislavě je počátkem celé diskuse o budoucnosti EU ve formátu 27 členských států, jejíž výstupy jsou očekávány u příležitosti výročí podpisu Římských smluv v březnu 2017.