Aktuálně

16. 9. 201618:03

Premiér se s dalšími lídry členských států shodl na prioritách pro budoucnost Evropské unie

Předseda vlády Bohuslav Sobotka se dnes zúčastnil neformálního summitu v Bratislavě. Pod vedením slovenského předsednictví se zde sešlo 27 hlav států a předsedů vlád členských zemí, aby otevřeně diskutovali o aktuálním stavu Evropské unie a základních obrysech reformy evropské spolupráce.

Lídři 27 členských států se dnes shodli na cestovní mapě pro další směřování EU. Jejím obsahem je soubor priorit pro další činnosti Unie, která bude založená na zajištění bezpečnosti a prosperity. Úkolem konkrétních opatření je v následujících šesti měsících vytvořit akceschopnější Unii a zvýšit důvěru občanů v evropský projekt.

„Cestovní mapa, kterou jsme dnes s evropskými kolegy vypracovali, je začátkem budoucnosti nové Evropské unie. Jsem rád, že jsou evropské priority pro následující měsíce v souladu s pozicí České republiky a vycházejí z myšlenek, které jsem jako český premiér na evropské půdě dlouhodobě prosazoval: zpřísnění evidence vstupu do Evropské unie, posílení spolupráce v oblasti obrany, konkrétní návrhy pro posílení hospodářského růstu a vytváření nových pracovních míst,“ uvedl předseda vlády Bohuslav Sobotka na závěr bratislavského summitu.

Představitelé členských států se dnes shodli na posílení bezpečnosti. V oblasti vnitřní bezpečnosti musí EU fungovat jako garant plné kontroly vnějších hranic. Společná pohraniční stráž pak musí urychleně dosáhnout plné akceschopnosti. Lídři EU se chtějí soustředit také na lepší sběr informací o cestujících vstupujících na území EU a propojení mezinárodních databází.

Neformální summit se věnoval rovněž vnější bezpečnosti. V rámci této priority si evropští partneři potvrdili širokou shodu na potřebě prohloubit spolupráci v obraně. V příštích týdnech a měsících budou rozpracovány možné kroky a první konkrétní rozhodnutí budou přijata na Evropské radě v prosinci.

V oblasti prosperity se zástupci členských států dohodli na podpoře hospodářského růstu založeného na funkčním vnitřním trhu, který je nejlepším nástrojem pro znovunastartování sbližování ekonomické úrovně mezi členskými státy. EU se v následujících měsících bude zabývat také podporou investic a posílením naší obchodní politiky.

O naplňování dohodnuté cestovní mapy budou lídři EU jednat v rámci Evropské rady v říjnu a v prosinci. Ve formátu 27 členských států se znovu sejdou začátkem února příštího roku na Maltě.

Hlavy států a předsedové vlád se dnes vedle budoucnosti EU zabývali také aktuální žádostí Bulharska o pomoc při ochraně vnější hranice EU. Česká republika podporuje Bulharsko dlouhodobě a na místě již působí čeští policisté v rámci operace agentury Frontex. Premiér Sobotka za ČR nabídl okamžité vyslání dalších 20 policistů a v případě potřeby také finanční pomoc.