3. 10. 201614:20

Vicepremiér Bělobrádek na strojírenském veletrhu v Brně: Potřebujeme intenzívnější spolupráci vědy a podniků

Místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek navštívil v pondělí 3. října 2016 Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně. Na sněmu Svazu průmyslu a dopravy České republiky, kterého se zúčastnily stovky podnikatelů, místopředseda vlády hovořil o tom, jak stát podporuje výzkum a inovace ve firmách. 

„Na aplikovaný výzkum jsme ve státním rozpočtu pro příští rok přidali 700 milionů korun. Celkem tak na programy podpory aplikovaného výzkumu z Technologické agentury České republiky a z Ministerstva průmyslu a obchodu půjde 4,1 miliardy korun. Peníze na výzkum ale musíme rozdělovat efektivně, a proto například Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací bude nově provozován za méně než polovinu peněz, které na něj byly vynakládány v minulých letech,"uvedl vicepremiér Bělobrádek.

Po dvou letech diskuzí s podnikateli v rámci Národních inovačních platforem se rovněž potřeby průmyslu projeví ve výzvách a programech z národních a evropských zdrojů. V úzké vazbě na průmysl byla připravena národní RIS3 strategie inteligentní specializace, která určuje klíčové oblasti výzkumu a vývoje, kam budou v příštích letech směřovány peníze.