Očekáváné události

11. 10. 201611:57

12. října 2016: Schůze vlády ČR, TK v 12.00 hod.

Členové vlády ve středu 12. října 2016 od 9.00 hodin projednají mimo jiné:

Kompletní program schůze vlády najdete na https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2016-10-05. Po skončení zasedání vlády najdete na www.vlada.cz informace o projednaných bodech a záznam tiskové konference. Informace o vládě najdete také na www.facebook.com/uradvlady nebo na www.twitter.com/strakovka.

Termín

12. října 2016

Program


8.55 – fototermín před jednáním vlády
12.00 – tisková konference po jednání vlády
(Čas tiskové konference se může změnit s ohledem na průběh jednání.)

Místo

Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Pro účast na fototermínu a tiskové konferenci na Úřadu vlády ČR je nutná akreditace. Více informací: http://vlada.cz/cz/media-centrum/akreditace-pro-media-126100/.
Podmínkou účasti na tiskové konferenci je společenský oděv.


MgA. Martin Ayrer
mluvčí vlády, ředitel Odboru komunikace
Government Spokesperson and Director of Department of Communication
Úřad vlády České republiky | Office of the Government of the Czech Republic
nábřeží Edvarda Beneše 4
CZ -118 01 Praha 1
T: +420 224 002 054
M: +420 602 135 517
www.vlada.cz | twitter.com/strakovka | facebook.com/uradvlady