Ze zasedání Výboru

18. 10. 201610:47

Výbor přijal usnesení: zálohované výživné nestačí, je nutné zvýšit přídavek na dítě

Výbor pro práva dítěte přijal per rollam usnesení ve věci hmotného zaopatření dětí z neúplných rodin. Toto usnesení přijaté dne 12. října 2016 se dotýká problematiky, která je úzce spojena s tzv. zálohovaným výživným. Výbor pro práva dítěte doporučuje změnu stávající právní úpravy, která nedostatečně zaopatřuje děti z tzv. neúplných rodin. Jejich situace by se zlepšila plněním vyživovací povinnosti, avšak Výbor zdůrazňuje, že jde současně o problematiku širší, než jakou představuje situace tzv. neplacení výživného. Výbor doporučuje valorizovat přídavek na dítě, čímž by byly zajištěny potřeby dětí bez ohledu na to, zda je tu osoba, které může být vůbec stanoveno odpovídající výživné a která svou povinnost také plní, nebo tu taková osoba není. Dávka (přídavek na dítě) by měla být zvýšena na takovou úroveň, která vyjadřuje skutečné potřeby dětí, měla by se tedy blížit částkám obvykle vyměřovaného výživného. Čistá forma „zálohování výživného dětem“ není podle názoru Výboru systémovým řešením a je ve svém důsledku je rozporná se zásadou rovnosti.

Výbor pro práva dítěte doporučuje, aby byl předložen návrh zákona, řešícího situaci zaopatření dětí z tzv. neúplných rodin, založený na těchto zásadách:

  1. nediskriminační přístup vycházející na prvním místě z potřeb dítěte;
  2. částečné zajištění potřeb dítěte formou nepojistné dávky, zohledňující skutečné potřeby dítěte, a to podstatnější valorizací přídavku na dítě ze systému státní sociální podpory na úroveň výše obvyklého výživného (od cca 2,2 do 3 tis. Kč dle věku dítěte);
  3. snížení prahu dostupnosti této dávky zvýšením hranice rozhodného příjmu v rodině z nynějšího součinu částky životního minima rodiny a koeficientu 2,40 např. na koeficient 3,0;
  4. vyloučení zápočtu této dávky z rozhodného příjmu pro vznik nároku na jiné příjmově testované sociální dávky.