Dokumenty Vládního výboru pro zdravotně postižené občany

21. 10. 20168:28

Doporučení CM/Rec(2009)11 Výboru ministrů Rady Evropy ohledně zásad o trvajících plných mocích a dříve vyslovených přáních

Doporučení CM/Rec(2009)11 Výboru ministrů členským státům ohledně zásad o trvajících plných mocích a dříve vyslovených přáních bylo přijato 9. prosince 2009.

Zveřejňujeme překlad i originál tohoto dokumentu.