Archiv zpráv minulých vlád

1. 11. 201616:33

Rada vlády pro záležitosti romské menšiny se věnovala aktuálnímu stavu inkluze žáků ve školách

V úterý 1. listopadu se v Lichtenštejnském paláci vlády konala pod vedením ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiřího Dienstbiera jednání Rady vlády pro záležitosti romské menšiny.

Na úvod se členové Rady zabývali aktuální situaci v romské komunitě v souvislosti s úmrtím mladého Roma v Žatci 18. října 2016 a s prací Policie ČR. Po rozsáhlé diskusi přijala Rada usnesení, ve kterém žádá ministra vnitra a policejního prezidenta k důslednému prošetření případu smrti  M.D. v Žatci. Občanští členové Rady apelovali na potřebu preventivní práce před dalším šířením nenávistných projevů vůči Romům. Zástupci ministerstva vnitra informovali o činnosti Policie ČR, styčných důstojníků pro menšiny v oblasti zlepšování vztahů s Romy.

Rada vlády pro záležitosti romské menšiny se věnovala aktuálnímu stavu inkluze žáků ve školách


Rada se následně věnovala zahájení školního roku ve vztahu k implementaci novely školského zákona upravující vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Náměstek ministryně školství, mládeže a tělovýchovy informoval o financování inkluzivních opatření, včetně opatření v mateřských školách prostřednictvím tzv. šablon. Velká diskuze se vedla k počtu žáků, kteří měli přejít z praktických škol do normálních, v této oblasti právě probíhá zjišťování a sběr údajů z jednotlivých krajů.  Přesná čísla by měla být známa zhruba v polovině listopadu, v současné době se pracuje s odhadem 200 až 250 žáků, kteří přestoupili.

Dalším bodem programu byla informace o projektu „Databáze romských obětí holocaustu“, který realizuje Institut terezínské iniciativy. Členové Rady byli seznámeni s projektem, jenž si bere za cíl přispět k rozvoji dokumentace romských obětí holocaustu, shromáždit a systemizovat údaje jednotlivých lidí pronásledovaných kvůli romskému původu během druhé světové války. Shromážděné materiály by měly sloužit k dalšímu výzkumu a vzdělávání.  Členové Rady tuto iniciativu uvítali a současně upozornili na citlivost dat vyplývajících ze shromažďovaných informací.

Členové Rady dále obdrželi informace o činnosti Odboru (Agentury) pro sociální začleňování. Rada na dnešním jednání schválila Metodiku koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám verze 4,0 (včetně 18 příloh), jenž upravuje postup pro výběr nových lokalit a obcí, které budou s Úřadem vlády ČR spolupracovat v rámci tzv. Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám.

Na závěr Rada projednala činnost svých výborů a pracovních skupin, největší pozornost byla věnována činnosti Pracovní skupiny k protiprávním sterilizacím.