Archiv zpráv minulých vlád

10. 11. 201612:08

Ministr Dienstbier: Střešní neziskové organizace by se měly stát trvalými a kompetentními partnery státu a jeho orgánů

Ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu a současně předseda Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Jiří Dienstbier dnes zahájil odbornou konferenci NEZISKOVÝ SEKTOR - Novinky v roce 2017.

Pořadatelem akce, která probíhá v Kongresovém centru Vavruška v Praze na Karlově náměstí,  je Unie zaměstnavatelských svazů ČR.

Cílem konference je diskutovat o aktuálních tématech v oblasti neziskového sektoru, tj. o aktuální situaci v legislativě, výhledu na další období, vizích, záměrech, očekávaných změnách a rizicích. Jednání se účastní zástupci státu, jednotlivých neziskových organizací, odborníci, politici.

Ministr Dienstbier na konferenci Neziskový sektor - Novinky v roce 2017

„Úkolem, kterému věnujeme značnou pozornost, je podpora střechových organizací neziskového sektoru. Je to jedna z nových oblastí, kterou jako klíčovou identifikovala Státní politika vůči nestátním neziskovým organizacím na léta 2015 – 2020. Jsem toho názoru, že tyto střešní neziskové organizace by se měly stát trvalými a kompetentními partnery státu a jeho orgánů. Řada ministerstev na základě doporučení Rady vlády pro nestátní neziskové organizace připravila dotační tituly či jiné formy spolupráce s oborovými střechami, které působí v oblastech jejich kompetencí. Chtěl bych především jmenovat Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy či Ministerstvo zahraničních věcí. Pro mezioborové celostátní střechy se mi podařilo vytvořit v prostředí Úřadu vlády dotační titul, který je poprvé administrován pro rok 2017,“ uvedl ve svém zahajovacím projevu Jiří Dienstbier, který mimo jiné i přijal nad akcí záštitu.

„Stojím v čele Rady vlády pro nestátní neziskové organizace třetím rokem. A velice silně uvědomuji, že ani Radě, ani mně jako jejímu předsedovi by se nic nepodařilo bez dobrovolné a nehonorované práce mnoha spolupracovníků z neziskového sektoru, z akademické sféry, ale i ze soukromého sektoru. Velmi si vážím těch mnoha desítek lidí, kteří spolupracují s Radou vlády pro nestátní neziskové organizace, jejími výbory, jejími pracovními skupinami a jejím sekretariátem a jsou nositeli nápadů a odborných informací, které pomáhají práci posouvat kupředu a zvyšovat její kvalitu,“ poděkoval veřejně všem, kteří pomáhají neziskovému sektoru, Jiří Dienstbier.