Aktuálně

1. 12. 201617:08

Premiér a ministr vnitra představili finální text Auditu národní bezpečnosti

Předseda vlády Bohuslav Sobotka a ministr vnitra Milan Chovanec dnes, 1. prosince 2016, představili kompletní verzi Auditu národní bezpečnosti. Komplexní materiál, který nově definuje bezpečnostní politiku státu v aktuálních bezpečnostních oblastech, ještě do konce roku projedná vláda.

Vypracování Auditu národní bezpečnosti koordinoval na základě zadání premiéra ministr vnitra. Materiál reaguje na změny bezpečnostních hrozeb ve světě a definuje, jaké oblasti a jak je potřeba posílit, aby došlo k posílení odolnosti státu vůči bezpečnostním hrozbám. Po projednání na vládě začnou práce na akčních plánech s harmonogramem konkrétních opatření.

"Zajištění bezpečnosti a ochrany občanů je klíčovou prioritou vlády, proto jsem před rokem zadal zpracovat Audit národní bezpečnosti. Jeho cílem je zmapovat aktuální stav a úroveň bezpečnostních opatření v naší zemi a také vyhodnotit nové potenciální hrozby a opatření, která je nutné přijmout pro eliminaci těchto hrozeb. Jsem velmi rád, že po roční intenzivní práci Ministerstva vnitra máme Audit hotový. Ukazuje se, že bezpečnostní systém v ČR je nastaven dobře, dlouhodobě zpracovávané hrozby jsou podchycené a nevyžadují dramatické změny. Zároveň Audit odhalil nové moderní hrozby v kyberprostoru či hybridní hrozby. Jejich zvládnutí vyžaduje intenzivnější koordinaci složek bezpečnostního systému i dalších státních orgánů, včetně lepší komunikace s veřejností. Aplikace jednotlivých opatření bude nyní jedním z důležitých úkolů Ministerstva vnitra v dalších měsících,“ uvedl předseda vlády Bohuslav Sobotka.

Práci týmu, který se na Auditu podílel, ocenil také ministr vnitra. „Poprvé v ČR vznikl bezpečnostní materiál takového záběru, což dokazuje, že bezpečnost je pro nás absolutní prioritou. Na materiálu se od ledna 2016 podílelo 10 odborných týmů a přes 120 expertů ze státní správy i akademického prostředí v ČR i zahraničí. V bezpečnostní komunitě panuje s materiálem shoda, proto už dnes 15 až 20 % doporučení Auditu implementujeme do praxe. Jde např. o boj s hybridními hrozbami, ochranu měkkých cílů nebo školení úředníků,“ dodal ministr vnitra Milan Chovanec.

Staré vs. nové hrozby

Audit ukázal, že náš bezpečnostní systém je dobře připraven na tzv. tradiční hrozby. Stát dokáže bojovat s kriminalitou, naše azylová a migrační politika je nastavena dobře a zvládáme otázky spojené s migrací, i když vždy je prostor pro zpřesňování legislativy i nelegislativních opatření. Audit nicméně potvrdil, že tzv. moderní hrozby vyžadují mnohem zásadnější pozornost, než tomu bylo v minulosti, mj. i z toho důvodu, že hrozba terorismu se přiblížila na dohled od hranic. Proto zintenzivňujeme také monitoring, cvičení i spolupráci se zahraničím a považujeme za zodpovědné zapojit do příprav také veřejnost, která by měla být připravená na možné, byť třeba teoretické scénáře. Komplexněji musíme také řešit oblast tzv. hybridních hrozeb a s nimi spojených dezinformačních útoků.

Tiskové konference se zúčastnil i předseda sněmovního Výboru pro bezpečnost Roman Váňa, který závěry Auditu podpořil s tím, že je dobře, pokud vláda takto systematicky oblast bezpečnosti řeší.

Kompletní text Auditu naleznete zde.

Příklady opatření na základě doporučení kapitol Auditu v gesci MV:

Terorismus

Působení cizí moci

Přírodní a antropogenní hrozby

Organizovaný zločin

Migrace

Další postup v rámci Auditu: