Dotace

10. 6. 20020:00

Dotace tisk a elektronická média


Podpora rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin (periodický tisk a elektronická média)

Podpora kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin (Ministerstvo kultury)
V roce 1998, v roce 1999 a v roce 2000 (dokumenty ve formátu PDF)

Podpora vzdělávání příslušníků národnostních menšin (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy)
V roce 1999 a v roce 2002