9. 1. 20179:10

Lidové noviny: Ať dá lidem v nouzi byty obec

Téměř tři čtvrtiny Čechů si myslí, že by měl existovat zákon, který stanoví obcím povinnost mít určitý počet sociálních bytů pro občany v bytové nouzi. Ukázal to průzkum veřejného mínění agentury Median pro Platformu pro sociální bydlení a Asociaci Dítě a Rodina.

Zákon o sociálním bydlení by měl být přijat podle 71 % dotázaných. Názory na to, jaké pravomoci by podle respondentů měly mít obce v posuzování bytové nouze, se liší. Stejně tak přístup k různým cílovým skupinám sociálního bydlení.

Podle aktuálního návrhu zákona o sociálním bydlení, který připravilo ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s ministerstvem pro místní rozvoj a ministerstvem pro lidská práva. by měly být sociální byty přednostně pronajímány zranitelným skupinám obyvatel. Byty by tak měli dostat napříkladmatky samoživitelky, oběti domácího násilí, mladí lidé odcházející z dětských domovů, handicapovaní nebo senioři. Nárok na sociální bydlení pro matky samoživitelky v nouzi podporuje 88 % respondentů, o dvě procenta méně, tedy 86 %, říká totéž o obětech domácího násilí. 85 % lidí si myslí, že sociální bydlení náleží i dětem z dětských domovů, 84 % lidí by bydlení přálo zdravotně postiženým. 79 % procent populace by sociální byt přidělilo v případě rodin s dětmi a 75 % seniorům.

Pro jsou voliči všech stran

„Průzkum ukázal, že zákon o sociálním bydlení podporují voliči napříč politickým spektrem. Voliči stran si mohou jinak představovat jeho detaily, ale samotná existence sociálního bydlení není chápána jako pravicová či levicová agenda, ale jako veřejný zájem, který spojuje voliče všech stran,“ říká Daniel Prokop z agentury Median.

Autorka: Tereza Vaisová