Jednání Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky

19. 1. 201710:03

Záznamy z jednání v r. 2016

Zveřejněné záznamy obsahují přijatá usnesení a poměr hlasování. Plný záznam se zasílá pouze členům Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky.