Organizační schéma Úřadu vlády ČR

20. 1. 201714:49

Mgr. Ing. Dušan Uher

ředitel Odboru kompatibility

Kontakty

tel. 226153577
email: uher.dusan@vlada.cz

Vzdělání

1985 - 1990 České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická 
1994 - 2000 Univerzita Karlova v Praze, Fakulta právnická

Praxe

7/2002 - dosud Úřad vlády ČR – ředitel odboru kompatibility
2000 - 2002 Úřad vlády ČR- zástupce ředitele odboru kompatibility, vedoucí oddělení analyticko-konzultačního, referent na odboru kompatibility, odd. analyticko-konzultační
1993 - 2000 ADAO Praha, s.r.o.– ekonomický a právní ředitel

Jazykové znalosti

Angličtina
Francouzština
Ruština
Němčina

Další odborná činnost

březen 2015 - dosud předseda pracovní komise Legislativní rady vlády pro veřejné právo IV - komise pro evropské právo