Organizační schéma Úřadu vlády ČR

20. 1. 201715:06

Ing. Jan Marek, CSc.

ředitel Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Kontakty

tel. 224 003 855
email: marek.jan@vlada.cz

Vzdělání

1986 - 1989 - Vysoká škola zemědělská v Praze, vědecká aspirantura
1978 - 1983 - Vysoká škola zemědělská v Praze, zootechnika

Praxe

od 2011 - Úřad vlády ČR, ředitel Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace
2007 - 2011 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
2000 - 2006 - Úřad vlády ČR
1993 - 2000 - Ministerstvo zemědělství ČR
1989 - 1993 - Výzkumný ústav živočišné výroby
1983 - 1989 - Výzkumný ústav krmivářského průmyslu a služeb