Aktuálně

20. 1. 201716:22

Premiér Sobotka: Naše vztahy s Německem mají dnes výjimečnou úroveň

Podpis Česko-německé deklarace o vzájemných vztazích a jejich budoucím vývoji vnímám jako jeden z klíčových okamžiků česko-německých vztahů. Deklarace umožnila uzavřít některé otázky minulosti a otevřela prostor pro rozvíjení spolupráce a budování vzájemné důvěry. Dala také vzniknout Česko-německému fondu budoucnosti, jehož posláním je podpora projektů, které sbližují obyvatele obou zemí, a přispívají tak k prohlubování kontaktů na mezilidské úrovni.

Stejně tak položila Deklarace základ Česko-německému diskusnímu fóru, které podporuje dialog mezi Čechy a Němci a zapojuje do něj všechny společenské skupiny, které usilují o posilování vztahů obou zemí. U příležitosti 20. výročí podpisu Deklarace se česká i německá vláda shodly na pokračování činnosti Česko-německého fondu budoucnosti, přičemž Česká republika za tímto účelem uvolní finanční příspěvek ve výši 270 milionů Kč a Spolková republika Německo pak 25 milionů euro.

Naše vláda od začátku svého fungování intenzivně pracuje na rozvoji dobrých vztahů s našimi sousedy a dobré přeshraniční spolupráci. Naše vztahy se Spolkovou republikou Německo mají dnes výjimečnou úroveň, je to náš strategický partner, spolupracujeme v rámci EU i NATO, a na základě česko-německého strategického dialogu prohlubujeme oboustrannou spolupráci v nejrůznějších oblastech. Nejde zdaleka jen o vztahy mezi státy, nemám na mysli komunikaci mezi úředníky a diplomaty. V posledním období se například velmi slibně vyvíjejí společné aktivity na poli vědy a výzkumu, velice efektivně kooperují také české a německé policejní složky. Intenzivně pečujeme o vztahy s Bavorskem a Saskem, tedy našimi sousedními spolkovými zeměmi.

Na obou stranách hranice pracujeme na zkvalitnění dopravního propojení, které je prioritou pro občany i firmy z obou zemí. To i proto, že dlouhodobě je Německo naším nejvýznamnějším obchodním partnerem a největším zahraničním investorem, a efektivní dopravní spojení je tak pro obě ekonomiky klíčové.

Do budoucna bude pro konkurenceschopnost naší ekonomiky Německo důležité i kvůli svému posunu v oblasti digitalizace průmyslu. Sousední Německo je bez pochyby jedním z klíčových zahraničních partnerů České republiky. Jsem přesvědčen, že dnešní vztahy mezi Českou republikou a Německem mohou být jak symbolem evropské soudržnosti, tak také inspirací pro další země Evropy.

Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR