Seznam poradců Úřadu vlády ČR

10. 2. 201718:41

Období od 1. července 2016 do 31. prosince 2016

Seznam poradních orgánů, poradců, advokátů a advokátních kanceláří zveřejňovaný na základě Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2015-2017 naleznete v příloze.