Aktuálně

1. 3. 201713:28

Premiér Sobotka: Hlavními úkoly MPO jsou novela zákona o elektronických komunikacích a čerpání fondů EU

Předseda vlády Bohuslav Sobotka se ve středu 1. března 2017 setkal s vedením Ministerstva průmyslu a obchodu. S náměstkyněmi a náměstky diskutoval o stavu plnění aktuálních úkolů ministerstva a klíčové agendě pro další týdny a měsíce. Premiér Sobotka je po odvolání ministra Jana Mládka pověřen počínaje dnešním dnem řízením ministerstva, a to do doby jmenování nového šéfa resortu.

„S vedením resortu jsem dnes projednal aktuální stav plnění úkolů, které má ministerstvo na starosti a na kterých pracuje. Jsem přesvědčen, že není možné na žádném resortu usnout na vavřínech, a chci, aby všechna ministerstva včetně průmyslu a obchodu pracovala s nejvyšším možným nasazením ve prospěch občanů až do konce mandátu vlády.

Dnes jsem v rámci agendy Ministerstva průmyslu a obchodu rozdal klíčové úkoly, jejichž splnění považuji za důležité. Jedná se zejména o pokračování tlaku na snížení cen mobilních dat v naší zemi. Tady je nutné co nejdříve legislativně dokončit a přijmout novelu zákona o elektronické komunikaci, která významně posiluje pravomoci Českého telekomunikačního úřadu i práva spotřebitelů. V pátek jsem k této věci svolal schůzku zástupců všech parlamentních stran, abychom se dohodli na možném předložení této novely do sněmovny ve zrychleném řízení. Chci, aby vláda projednala tuto novelu už na nejbližší schůzi, tedy ve středu 8. března.

Dalším důležitým úkolem je pokračování v rychlém a efektivním čerpání fondů EU v rámci OP PIK. Letos by mělo být vyčerpáno minimálně 12 miliard korun.

Důležitá je také další intenzivní práce na podpoře českého exportu a hospodářského růstu, stejně jako na získávání nových investic a vytváření příležitostí pro vznik nových kvalitních pracovních míst.

Věřím, že v horizontu několika týdnů bude post ministra průmyslu a obchodu obsazen novým ministrem, který se i těmto úkolům bude velmi intenzivně věnovat,“ uvedl premiér Sobotka.

Mezi další dílčí úkoly zařadil premiér Sobotka také zahájení implementace národní iniciativy Průmysl 4.0, ratifikaci mezinárodní dohody CETA a přípravu transformace Českomoravské záruční a rozvojové banky.