Očekáváné události

7. 3. 201714:11

11. března 2017: Den otevřených dveří ve Strakově akademii

V sobotu 11. března 2017 otevírá veřejnosti Úřad vlády ČR prostory Strakovy akademie, sídla vlády České republiky. Objekt bude veřejnosti přístupný od 10 do 17 hodin. K vidění budou vybrané prostory úřadu, a to především jednací sál vlády, nový či starý tiskový sál a další zajímavá místa této významné budovy.

Součástí dne otevřených dveří bude také přepážka s příležitostným razítkem České pošty, kde bude k dispozici nově vydaná známka připomínající 120 let od slavnostního otevření Strakovy akademie. Návštěvníci tak budou mít jedinečnou příležitost si známku prohlédnout, zakoupit a nechat si orazítkovat obálku prvního dne vydanou k této významné příležitosti.

O Strakově akademii

Majestátní novobarokní budova na nábřeží Edvarda Beneše v Praze sloužila po dokončení stavby v roce 1896 jako studentská kolej pro nemajetné syny českých šlechtických rodin. Stavbu projektoval architekt Václav Roštlapil a na výzdobě budovy se podíleli sochaři Josef Mauder a Celda Klouček. Ke Strakově akademii patří i rozlehlá zahrada vystavěná pod dohledem Františka Thomayera.

Mladí šlechtici obývali budovu pouze do roku 1914, kdy se stala Strakova akademie záložní nemocnicí Červeného kříže. Po vzniku Československé republiky se do objektu nastěhovala některá ministerstva a státní úřady, od roku 1921 zde také sídlil Československý svaz studentstva a později studentský spolek Akademický dům. Od dubna roku 1939 začala budovu využívat protektorátní vláda a Strakova akademie podstoupila rozsáhlou rekonstrukci. Po druhé světové válce byla vyhrazena pro potřeby nové československé vlády a do roku 1992 zde sídlilo předsednictvo dvaceti poválečných vlád. Od 1. ledna 1993 je Strakova akademie sídlem vlády České republiky.

Informace o dnech otevřených dveří v objektech Úřadu vlády ČR a dalších kulturních akcích naleznete na: http://icv.vlada.cz/cz/udalosti/dny-otevrenych-dveri-a-kulturni-akce-uradu-vlady-cr-v-roce-2017-153038/tmplid-560/

Termín

11. března 2017
10.00 – 17.00 hodin

Místo

Úřad vlády České republiky, nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1

Kontakt pro média na místě

Andrea Šlechtová, Odbor komunikace Úřadu vlády ČR, tel: +420 725 736 268

MgA. Martin Ayrer

mluvčí vlády, ředitel Odboru komunikace
Government Spokesperson and Chief of Press Office
Úřad vlády České republiky | Office of the Government of the Czech Republic
nábřeží Edvarda Beneše 4
CZ -118 01  Praha 1

T:  +420 224 002 054
M: +420 602 135 517
www.vlada.cz | twitter.com/strakovka | facebook.com/uradvlady