Programy zasedání a výsledky

8. 3. 201711:05

Program 195. zasedání LRV 9. 3. 2017 a jeho výsledky

dne 9. března 2017

1. Věcný záměr zákona o sociálním podnikání (předkládá Úřad vlády ČR - Ministr a předseda Legislativní rady vlády JUDr. Jan Chvojka)  - č.j. 1055/16.
LRV doporučila návrh věcného záměru zákona schválit ve znění jejího stanoviska.

2. Návrh zákona o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu a o změně zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, (nominační zákon)​ (předládá ministr financí Ing. Andrej Babiš) - č.j. 103/17.
LRV s tímto návrhem zákona vyjádřila nesouhlas.