Aktuálně

13. 3. 201712:50

Premiér Sobotka: Pokračujeme v posilování kybernetické bezpečnosti v ČR, posilujeme ochranu utajovaných skutečností v elektronické komunikaci

Jsem rád, že vláda úspěšně pokračuje v posilování kybernetické bezpečnosti v naší zemi. Dnes jsme na jednání vlády schválili novelu zákona o ochraně utajovaných skutečností, která výrazně posílí kybernetickou bezpečnost citlivých údajů.

V novele, která byla připravena ve spolupráci s Národním bezpečnostním úřadem, jsme se zaměřili především na oblast e-governmentu. Elektronické systémy spisové služby se v posledních letech staly nedílnou součástí fungování mnoha úřadů. Dosud platný zákon o ochraně utajovaných skutečností, který pochází z roku 2005, ovšem s elektronizací státní správy nepočítal. Nakládání s utajovanými skutečnostmi při administrativním zpracování řeší pouze v listinné a nelistinné podobě. Tuto mezeru v bezpečnosti práce s citlivými materiály chceme napravit.

Vláda dnes rovněž schválila novelu bankovního zákona, která kromě jiných změn posiluje ochranu citlivých údajů, tentokrát na finančním trhu, před kybernetickými útoky. Finanční instituce mají mít nově povinnost všechny bezpečnostní incidenty a opatření na jejich eliminaci hlásit České národní bance a sdílet s ostatními finančními institucemi.

Tyto dvě dnes schválené novely jsou důkazem, že vláda se na cestě k silnější ochraně občanů i institucí před kyberútoky nezastavila a důsledně přijímá další opatření, která mají tato potenciální nebezpečí eliminovat.

Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR