Aktuálně

30. 3. 201718:10

Premiér Sobotka navrhne do funkce koordinátora digitální agendy Ondřeje Malého

Premiér Bohuslav Sobotka se rozhodl vybrat do funkce koordinátora digitální agendy ČR Ondřeje Malého. Ten by měl nahradit Tomáše Prouzu, který k 31. březnu 2017 v této funkci končí. Předseda vlády chce předložit nominaci Malého na jednání vlády během měsíce dubna.

Je pro mě důležité, aby práce na rozvoji a podpoře digitální agendy a digitální ekonomiky v ČR pokračovaly minimálně ve stejně vysokém tempu, jaké nastavil dosavadní koordinátor Tomáš Prouza. Dobré zvládnutí digitální agendy je klíčové pro náš průmysl, ekonomický růst, pracovní místa i budoucí konkurenceschopnost. Do funkce jsem se rozhodl navrhnout Ondřeje Malého, který má i díky svému dlouholetému působení v ČTÚ potřebné zkušenosti z oblasti digitální ekonomiky a znalosti v rámci oboru. Očekávám od něho silný tah na branku, dobrou komunikaci s ministerstvy i se sociálními partnery,“ uvedl předseda vlády Bohuslav Sobotka.

Nabídky pana premiéra si velmi vážím. Za prioritu považuji odstranění překážek v budování kvalitní internetové infrastruktury, rozvoj e-governmentu především v oblasti služeb pro občany a přípravu státní i soukromé sféry na nová evropská nařízení v čele s ochranou osobních údajů. Pro tato zásadní témata budu hledat shodu napříč politickým spektrem a resorty a těším se samozřejmě i na spolupráci se soukromou a neziskovou sférou," dodává Ondřej Malý.

Vláda Bohuslava Sobotky se tématu digitální agendy věnuje už od svého nástupu v roce 2014, kdy se k této problematice přihlásila také v programovém prohlášení. Digitální agenda zasahuje do působení všech ministerstev a zároveň má velký dopad na konkurenceschopnost a hospodářský růst. Vláda proto v květnu minulého roku rozhodla o zřízení centrální autority a to funkce koordinátora digitální agendy v České republice. Jeho úkolem je především sladit vládní aktivity na podporu digitální ekonomiky a digitalizace veřejné správy, zajišťovat komunikaci mezi ministerstvy a dalšími ústředními orgány státní správy a také spolupracovat s hospodářskými a sociálními partnery.

Ondřej Malý se dlouhodobě věnuje oblasti telekomunikací a IT, nejprve jako redaktor deníků Lidové noviny a Hospodářské noviny, posledních 5 let působil jako člen Rady Českého telekomunikačního úřadu.