Aktuálně

12. 4. 201712:18

Hlavní vládní kroky ke zlepšení kybernetické bezpečnosti

Jednou z priorit vlády Bohuslava Sobotky je zvyšování ochrany České republiky a jejích občanů před riziky kybernetických útoků. Během tohoto funkčního období vláda realizovala mj. tyto kroky.

Vznik Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost

Národní strategie kybernetické bezpečnosti pro roky 2015–2020

Zákon o kybernetické bezpečnosti

Novela zákona o ochraně utajovaných skutečností

Novela zákona o bankách

Další kroky ke zlepšování kybernetické bezpečnosti