Očekáváné události

28. 4. 201714:03

3. května 2017: Schůze vlády, TK ve 12.00 hod.

Ve středu 3. května 2017 se ve Strakově akademii bude konat schůze vlády ČR. Na programu jednání od 9.00 bude mimo jiné několik poslaneckých návrhů zákonů a tyto body:

Kompletní program schůze vlády najdete na https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2017-05-03. Po skončení zasedání vlády najdete na www.vlada.cz  informace o projednaných bodech a záznam tiskové konference. Informace o vládě najdete také na www.facebook.com/uradvlady nebo na www.twitter.com/strakovka.

Termín

3. května 2017

Místo

Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Program

8.55 – fototermín před začátkem jednání

12.00 – tisková konference (čas tiskové konference se může změnit s ohledem na průběh jednání)

Pro účast na tiskové konferenci na Úřadu vlády ČR je nutná akreditace. Více informací: http://vlada.cz/cz/media-centrum/akreditace-pro-media-126100/. Podmínkou účasti na tiskové konferenci je společenský oděv.

 

MgA. Martin Ayrer

mluvčí vlády, ředitel Odboru komunikace
Government Spokesperson and Director of Department of Communication 
Úřad vlády České republiky | Office of the Government of the Czech Republic
nábřeží Edvarda Beneše 4
CZ -118 01  Praha 1
T:  +420 224 002 054
M: +420 602 135 517
www.vlada.cz | twitter.com/strakovka | facebook.com/uradvlady