Koordinace a spolupráce

28. 4. 201716:52

Česko-německé sympozium k prevenci a léčbě závislosti na metamfetaminu

Praha, 28.04.2017 - 9. a 10. května 2017 se v Praze uskuteční Česko-německé sympozium na téma “Prevence a léčba závislosti na metamfetaminu” pod záštitou českého Národního protidrogového koordinátora Jindřicha Vobořila a německé vládní zmocněnkyně pro otázky drog Marlene Mortler.

Sympozium je odborným setkáním v oblasti řešení závislosti na metamfetaminu, na které jsou pozváni experti z České republiky a Německa. Cílem tohoto sympozia je proto výměna zkušeností a dobré praxe v oblasti léčby, prevence, snižování rizik a klinické praxe v česko-německém pohraničí. Akce se zaměří také na aktuální projekty česko-německé spolupráce.

Na úvod přednesou krátké referáty čeští a němečtí odborníci a v návaznosti na ně dostanou prostor pro odbornou debatu a diskuzi sami účastníci.

Jednat se bude o těchto tématech:

Sympozium organizačně zajišťuje sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky.

Kontaktní osoba:

Mgr. Kateřina Horáčková

e-mail: horackova.katerina@vlada.cz

tel.: +420 296 153 234