Aktuality

30. 5. 201719:10

Výsledky dotačního řízení pro rok 2017 programu Podpora implementace Evropské charty menšinových či regionálních jazyků

Předkládáme výsledky dotačního řízení programu Podpora implementace Evropské charty menšinových či regionálních jazyků. Výsledky projednání žádostí o dotaci, schválené příslušnou Komisí, byly podkladem pro vedoucího Úřadu k vydání individuálních rozhodnutí o poskytnutí dotace.


PODÁNO: 24 žádostí

PODPOŘENO: 18  žádostí

NEPODPOŘENO: 6 žádostí