Koordinace a spolupráce

2. 6. 201716:03

Seminář o využití informačních a komunikačních technologií v prevenci závislosti

Praha, 06.06.2017 26. dubna 2017 se v Praze uskutečnil “Seminář o využití informačních a komunikačních technologií v prevenci závislosti ”, který pořádal sekretariát RVKPP ve spolupráci s Národním ústavem duševního zdraví.

Seminář byl odborným setkáním mezi zástupci neziskového sektoru, akademické obce a státní správy k tématu využití moderních technologií v prevenci závislostí. Úvodem vystoupil národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil, který účastníky přivítal a zmínil význam nových přístupů v řešení problémů se závislostí.

Seminář se zaměřil na následující témata:

V příloze článku je k dispozici program, zápis a prezentace řečníků.

V případě dotazů je možné obrátit se na jednotlivé řečníky nebo na e-mail vlach.tomas@vlada.cz.