Národní rozvojový program mobility pro všechny

6. 6. 201710:35

Zdroje financování - dotační programy zapojených institucí

Do programu jsou zapojeny

 

Informace o dotačních programech

Ministerstvo kultury

Součástí dotačního programu 134 220 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení, církví a náboženských společností je podprogram 134D22200 Program mobility pro všechny. Dokumentaci k programu naleznete v přiložených dokumentech vpravo.

 

Ministerstvo pro místní rozvoj

Podpora pro odstraňování bariér v budovách pro rok 2019

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Program Rozvoj obnovy a obnova materiálně technické základny sociálních služeb

 

Ministerstvo spravedlnosti

Ministerstvo spravedlnosti nemá samostatně uvedené podmínky řešení problematiky mobility. Tato oblast je zahrnuta do programového financování v rámci platných programů č. 136V010 "Rozvoj a obnova MTZ řízení Ministerstva spravedlnosti - od r. 2007" a programu č. 136V110 "Rozvoj a obnova MTZ justice". Resort neposkytuje žádné dotace organizacím mimo resort. Úkoly NRPM jsou preferovány a přednostně zabezpečovány v rámci uvedených programů.

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Pravidla dotačního programu nalezenete v přiložených dokumentech vpravo. 

 

Ministerstvo vnitra

Veškeré akce z této oblasti jsou pro jednotlivé složky resortu hrazeny prostřednictvím programového financování.

 

Státní fond dopravní infrastruktury

Pravidla pro financování opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace

 

S ostatními instituacemi je třeba podmínky financování přímo konzultovat (Kontakty).