Aktuálně

7. 6. 201718:19

Na Úřadě vlády dnes byly předány Ceny Bezpečnostní rady státu za rok 2017

Ve středu 7. června 2017 se ve Strakově akademii předávaly ocenění Bezpečnostní rady státu pro rok 2017. Z rukou ministra zahraničních věcí Lubomíra Zaorálka a ministra obrany Martina Stropnického převzali cenu za významný přínos v oblasti bezpečnostní politiky České republiky redakce časopisu Vojenské rozhledy, Josef Požár, Karel Prskavec a Pavlína Bláhová.

 

Bezpečnostní rada státu ocenila redakci časopisu Vojenské rozhledy za dlouholetou podporu rozvoje vědy, výzkumu a vzdělávání v oblasti vojenství a obranných a bezpečnostních studií. Cenu převzal předseda redakční rady Vojtěch Němeček.

Dalším oceněným je Josef Požár za celoživotní odborné působení v oblasti kybernetické kriminality a kybernetické bezpečnosti. Zasloužil se také o vzdělávání příslušníků bezpečnostních sborů v České republice.

Třetím oceněným je Karel Prskavec, u kterého rada ocenila celoživotní prospěšnou práci v oblasti bezpečnostní a obranné politiky ČR a aktivní činnost v bezpečnostní komunitě.

Ve studentské kategorii získala cenu Pavlína Bláhová, která je autorkou diplomové práce Vliv absence principů good governance na rozvoj organizovaného zločinu.

V loňském roce získal cenu Institut politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, v roce 2015 pak bylo oceněno Středisko bezpečnostní politiky Centra pro sociální a ekonomické strategie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze a brigádní generál Ing. Miloš Svoboda.

Cenu Bezpečnostní rady státu za významný přínos v oblasti bezpečnostní politiky České republiky uděluje Bezpečnostní rada státu za významná díla v oblasti bezpečnostní a obranné politiky České republiky nebo za aktivní činnost v bezpečnostní komunitě a také za celoživotní prospěšnou práci v oblasti bezpečnostní a obranné politiky České republiky a její osvěty. Uděluje se jednotlivcům a kolektivům v hlavní a studentské kategorii při příležitosti vstupu České republiky do NATO. Cena byla udělována v letech 2002 až 2006. Současná vláda obnovila udělování ceny na návrh Bezpečnostní rady státu od roku 2015. Více informací o ceně naleznete na: http://www.vlada.cz/cz/ppov/brs/cena-BRS-125398/