Aktuality

9. 6. 201710:23

Rada vlády pro národnostní menšiny se zabývala Rámcovou úmluvou o ochraně menšin

Ve čtvrtek 8. června 2017 se v sídle vlády ČR, Strakově akademii, konalo letos již třetí jednání Rady vlády pro národnostní menšiny.

Hlavním bodem programu byla Rámcová úmluva o ochraně národnostních menšin. Členové Rady na úvod vyslechli prezentaci od doc. JUDr. Heleny Hofmannové, Ph.D. z Katedry ústavního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy, která jako bývalá členka Poradního výboru Rady Evropy k Rámcové úmluvě je největším znalcem na tuto problematiku v ČR. Následovala rozsáhlá odborná diskuse a příslib pokračování formou semináře.

Poté sekretariát představil příručku K péči o opuštěné a další hroby na českých hřbitovech, kterou připravila Pracovní skupina pro řešení situace německých a dalších hrobů na českých hřbitovech a připomínkovala Asociace krajů ČR. Příručka bude distribuována příslušným obcím.

Dále členové Rady obdrželi informace o postupu ohledně možnosti distribuce národnostních periodik prostřednictvím Českých center. Zbývá dohodnout technické podrobnosti a centra budou moci zprostředkovat přístup k periodikům národnostních menšin v mateřských zemích.

 Na závěr pak zástupci Ministerstva zahraničních věcí ČR podali účastníkům informace o aktuálním vývoji v záležitosti systému VISAPOINT.