Organizační schéma Úřadu vlády ČR

15. 6. 201711:47

Aleš Chmelař, MSc.

ředitel Odboru koordinace hospodářských politik EU

Kontakty

tel. 224003294
email: chmelar.ales@vlada.cz

Vzdělání

2010 - 2011 (MSc.)     London School of Economics, specializace na hospodářskou a měnovou politiku EU a HMU
2007 – 2010 (B.A.)     Sciences Po Paris, hospodářská a politická transformace a evropská integrace postkomunistických zemí

Praxe

2017 - dosud         Úřad vlády ČR, ředitel Odboru koordinace hospodářských politik EU
2014 – 2017          Úřad vlády ČR, vedoucí Oddělení strategií a trendů EU
2012 – 2014         Centre for European Policy Studies (CEPS), Brusel, vedoucí výzkumu úvěrových trhů, předtím výzkumný pracovník sekce finančních trhů
2012                       Sekretariát Rady Evropské unie, Brusel, stáž v oddělení finančních služeb generálního direktorátu ekonomických záležitostí
2011 - 2012          Strana evropských socialistů, Brusel, expert odboru finanční a hospodářské politiky

Jazykové znalosti

Francouzština
Angličtina
Němčina