Aktuality

15. 6. 201715:50

Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro národnostní menšiny v roce 2016

Předložena vládě na její 23. schůzi dne 14. června 2017, jako 16. bod části "pro informaci".