Aktuality

15. 6. 201715:55

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2016

Předložena vládě na její 23. schůzi dne 14. června 2017, jako 18. bod části C - K projednání bez rozpravy. Vláda k ní přijala usnesení č. 452.