Koordinace a spolupráce

23. 11. 201617:51

Národní konference Hazardní hraní v České republice 2016

21. listopadu 2016 se v Praze uskutečnila národní konference Hazardní hraní v České republice 2016, kterou pořádal sekretariát RVKPP ve spolupráci s Ministerstvem financí.

Během národní konference zazněly příspěvky o sociálních, zdravotních a ekonomických dopadech hazardního hraní na obyvatele České republiky. Účastníky přivítal předseda vlády ČR a předseda Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky pan Bohuslav Sobotka, který ve svém projevu zmínil řešení negativních dopadů hazardu jako jednu z priorit vlády. Účastnilo se více jak 100 odborníků, zástupců české státní správy, odborných asociací a neziskového sektoru. Konference se účastnili pasivně také zástupci průmyslu, např. zástupci zastřešujících organizací provozovatelů hazardních her.

Národní konference se zaměřila na následující témata:

V příloze článku je k dispozici sborník z konference. Sekretariát RVKPP plánuje uspořádat 2. národní konferenci Hazardní hraní v České republice 2017. Informace budou zveřejněny na těchto stránkách.